Kentsel dönüşüme ‘Sarı Işık’ ile hazırlanın

3010 Görüntüleme

Kentsel dönüşüm sürecindeki vatandaşları, başta mimari ve teknik olmak üzere, karşılaşacakları temel konu başlıkları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmek amacıyla İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD) ve Türk Ytong işbirliğinde hazırlanan “SARI IŞIK: KENTSEL DÖNÜŞÜME HAZIRLAN” Projesi, Kadıköy pilot bölge çalışması ile başladı. Çalışma kapsamında yayınlanan ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak olan 97 sayfalık SARI IŞIK: KENTSEL DÖNÜŞÜME HAZIRLAN Rehberi, toplam 15 yıllık bir süreçte riskli yapı statüsündeki yaklaşık 12 bin binanın yenileneceği Kadıköy’de yaşayan vatandaşlardan alınan görüşler ışığında hazırlandı. İstanbulSMD üyesi mimarların ve konusunda uzman teknik insanların katkılarıyla hazırlanan rehberin tüm içeriğine www.kentseldonusumehazirlan.com internet sitesinden de ulaşmak mümkün.

Rehber

Kentsel dönüşümün tanımından, ilgili kanunlara, sürece dahil olan kamu ve özel sektör temsilcilerinin görev ve sorumluluklarından, projelendirme, sözleşme aşamalarına kadar kentsel dönüşüm sürecinin tüm aşamalarını özetleyen SARI IŞIK: KENTSEL DÖNÜŞÜME HAZIRLAN rehberi, kritik karar noktaları için vatandaşları hakları ve sorumlulukları konusunda önceden bilgilendiriyor.

 Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanlarına ihtiyacımız var

Mimarlık sektörünün ülke çapındaki en saygın sivil toplum örgütlerinden biri olan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD) Başkanı Prof. Ertun Hızıroğlu, kentsel dönüşüm sürecindeki en kritik faktörün sağlıklı ve kaliteli yaşam alanlarının doğru projelendirilmesi olduğunu belirtti: “Başta Kadıköy olmak üzere İstanbul’un çeşitli yerlerinde kentsel dönüşüm hareketinin gün geçtikçe hızlandığını ve yoğunluk kazandığını görüyoruz. Mülk sahipleri, belediyeler, müteahhitler ve bakanlıklar arasında süregiden bu yenileme faaliyeti oldukça karmaşık ve zorlu. Öncelikli ihtiyacımızın sağlıklı ve kaliteli yaşam alanları olduğunu unutmamamız lazım. SARI IŞIK: KENTSEL DÖNÜŞÜME HAZIRLAN Projesi aracılığı ile vatandaşların mimarlık bilimiyle doğrudan ilişkiye geçtiği bu süreci elimizden geldiğince özetlemeye, onlara yol göstermeye gayret ettik…”

Doğru bilgiye sahip olmak çok önemli

Yapı malzemeleri sektörünün lider markası Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, vatandaşların içinde bulunduğu sürece dair olabildiğince bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı: “Dönüşümün en üst seviyede gerçekleştiği Kadıköy’de yapılan araştırmalarda, ilçe sakinlerinin pek çok konuda bilgiye ihtiyaç duyduklarını gözlemledik. Bundan hareketle, mimarları mülk sahipleri ile bir araya getirerek, vatandaşların doğru bilgiye erişebilecekleri bir proje hazırladık. Türk Ytong için kentleşmenin nitelikli gelişimi her daim önemli konu başlıklarından biri olmuştur. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, kentsel dönüşüm sadece İstanbul’da değil, ülke genelinde önemli bir gündem maddesi. İnanıyorum ki, SARI IŞIK: KENTSEL DÖNÜŞÜME HAZIRLAN Projesi Kadıköy ile başlayarak, pek çok il ve ilçeye yayılacak kapsamda bir bilgilendirme hareketi olacak…”

Riskli yapı sayısı çok fazla!

Türkiye çapındaki kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında en büyük çalışma sahası İstanbul. İstanbul genelinde riskli yapı tespiti yapılan bina sayısı 39.102 olup, riskli yapı olduğu onaylanan yapıların sayısı ise 38.590. Riskli yapıların 165.944 adedi konut, 24.287 adedi işyeri olmak üzere 190.231 bağımsız birimden oluşuyor. Bu yenilemenin büyük bir kısmı Kadıköy’de gerçekleşiyor. Resmi olmayan verilere göre Kadıköy ilçesinde 12 bin binanın daha riskli yapı statüsünde değerlendirilmesi bekleniyor. Hali hazırda 1200’e yakın inşaatın aynı anda devam ettiği bölgede kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 15 yıl daha süreceği tahmin ediliyor. Sürecin büyük kısmı yık-yap şeklinde ilerlediği gibi, iş yoğunluğunun%20 ile %30 arttırdığı belirtiliyor.